Privaatsus­poliitika

kinnisvara arendus

Isikuandmete töötlemine

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Pinered OÜ klientide privaatsust. Toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. Jätame endale õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat muuta. Muudetud poliitika avaldame oma veebilehel ja vajadusel tõstame sellekohase teate brauseris esile.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme isiku nime, telefoninumbrit ja e-aadressi, mille isik on andnud vabatahtlikult ning kinnitanud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmeid kasutame ainult Rabarebase aedlinna arendusprojektiga seotud informatsiooni edastamiseks kliendile. Pinered ei levita, edasta ega kasuta muul mitte ette nähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Küpsiste kasutamine

Mis on küpsised?

Küpsis on veebilehe külastamisel teie arvutisse või seadmesse salvestatav fail, mis hoiab meeles teie tegevusi ja eelistusi (sisselogimine, keelevalik jms), et te ei peaks veebilehte korduvalt külastades oma eelistusi uuesti sisestama.

Küpsiste tüübid

  • Tehnilised küpsised tagavad veebilehe toimimise, nendeta ei saa kasutada lehe olulisi osi.
  • Funktsionaalsed küpsised võimaldavad pakkuda erifunktsionaalsusi ja isikupärastada veebilehte.
  • Analüütilised küpsised koguvad mitteisikustatud kujul teavet veebisaidi külastajate ja veebisaidi kasutamise kohta, et mõõta ja parandada veebisaidi toimimist.
  • Reklaami- või turundusküpsiste abil saab kuvada veebisaidi külastajale võimalikult asjakohaseid reklaame, mõõta reklaamikampaaniate mõju ja kujundada profiili, mille alusel kuvada huvidele kohandatud reklaami ka teistel veebisaitidel. Teavet kogutakse mitteisikustatud kujul.

Küpsiste haldamine

Küpsiseid saab blokeerida, kui aktiveerida oma brauseris kõigi või osade küpsiste paigaldamist keelavad seaded. Küpsiste blokeerimisel ei pruugi te aga saada ligipääsu meie veebilehe mõnele osale, funktsioonile või veebilehele tervikuna. Rohkem infot küpsiste, nende haldamise ja kustutamise kohta leiate aadressidelt  www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.com ning oma brauseri “Abi” rubriigist.