Rabarebase aedlinna ehitus on alanud

Rabarebase aedlinna ehitus on alanud

Detsembri esimestel päevadel jõudsime lõpuks niikaugele, et Rabarebase aedlinna teede- ja trasside rajamiseks väljastati ehitusluba. Koostöös Kiili vallaga jõudsime arusaamale, et päris kõiki meie soovitud liikluslahendusi rattateede ja parkimise osas ei ole kahjuks võimalik ellu viia. Kuid sellegi poolest saavutasime tulemusele, mis on kõigile liiklejatele turvaline ja mugav kasutada. Kuna kõrvalkruntidel niipea arendustegevust plaanis ei ole, siis ei saa vähemalt esialgu Rabarebase aedlinnas olema ka ühtegi transiittänavat ja seal liiklevad vaid omad inimesed.

Meie kopad olid sõna otseses mõttes juba ootel ja asusid koheselt tööle. Esimeses järjekorras toimub ehitustandril pinnase koorimine tulevaste tänavate alt. Seejärel rajatakse vee ja kanalisatsioonitrassid, drenaaž, elektrikaablid ning tänavavalgustus. Kõige viimasena valmivad tänavate killustikualused ja esimeste kevadiste soojade ilmadega saab maha ka uus asfalt. Hoonete ehitus algab pärast tänavate valmimist.

Praegusel hetkel on käimas hoonete tehniline projekteerimine. Selle käigus saavad täpselt selgeks kõikide konstruktsioonide ja sõlmede lahendused. Samuti kõiksugu tehnilised parameetrid – ventilatsiooni õhuhulgad, päiksepaneelide konfiguratsioon, põrandate küttevõimsused jne. Täpsemad andmed nende kohta saame avaldada veebruaris-märtsis.

Martin Varvas, Pineredi partner ja ehituskunstnik